ODDÍL KOPANÉ


HISTORIE

HISTORIE KLUBU

HISTORIE KLUBU
První tělovýchovná jednotka Sokol byla založena ve Zvoleněvsi roku 1895. Na jejím základě byl v roce 1919 založen první fotbalový klub. Měl 26 členů, sehrál několik pohárových utkání, aby v roce 1924 zanikl. V roce 1929 byla činnost fotbalového klubu obnovena pod vlasteneckým...

—————